Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi

0

Học, học nữa, học mãi. Việc học không bao giờ là dư thừa cả và bạn luôn học hỏi những kiến thức hay, những các cư xử sao cho phải đạo để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong tình bạn cũng vậy hàng ngày bạn cần phải trau dồi thêm thật nhiều tình cảm vì tình bạn là một tâm hồn nhưng nằm trong 2 thể xác và khi chúng ta cho đi bao nhiêu thì chúng ta nhận lại gấp đôi những gì chúng đáng có. Không chỉ học hỏi nơi nhà trường mà việc học làm người qua những lời hay ý đẹp luôn là chủ đề hot được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Hôm nay wikilamdep.net mời các bạn tham khảo Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nhé!

 • Friends are born, not made.
  Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

HENRY BROOKS ADAMS

 • A friend in power is a friend lost.
  Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.

HENRY BROOKS ADAMS

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 1

 • Friendship is a single soul dwelling in two bodies.
  Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.

ARISTOTLE

 • One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
  Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.

EDWARD BULWER LYTTON

 • A friend is one to whom one may pour out all the contents of one’s heart, chaff and grain together, knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keep what is worth keeping, and with a breath of kindness, blow the rest away.
  Một người bạn là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần thừa.

KHUYẾT DANH

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 2

 • Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
  Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

WILLIAM ARTHUR WARD

 • A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.
  Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

WILLIAM ARTHUR WARD

 • A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.
  Người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ của bạn nhưng củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những điều bạn bất lực nhưng nhấn mạnh những điều bạn có thể làm.

WILLIAM ARTHUR WARD

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 3

 • Flatter me, and I may not believe you.
  Criticize me, and I may not like you.
  Ignore me, and I may not forgive you.
  Encourage me, and I will not forget you.
  Love me and I may be forced to love you.
  Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.
 • Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.
  Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.
  Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.
  Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.

WILLIAM ARTHUR WARD

 • Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.
  Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.

KHUYẾT DANH

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 4

 • A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.
  Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

PAM BROWN

 • Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.
  Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

PAM BROWN

 • In loneliness, in sickness, in confusion-the mere knowledge of friendship makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprisonment or war, by suffering or silence. It is in these things that it roots most deeply. It is from these things that it flowers.
  Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.

PAM BROWN

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 5

 • If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.
  Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

FRANK TYGER

 • I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
  Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

HENRY DAVID THOREAU

 • Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
  Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

JANE AUSTEN

 • Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
  Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

KHUYẾT DANH

Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi 6

 • Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
  Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

ALBERT CAMUS

 • A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
  Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.

KHUYẾT DANH

 • Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
  Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

SAMUEL JOHNSON

Tình bạn như một bài hát hay vậy khi chúng ta hát thật nhiều thì chúng ta càng thấm thía ý nghĩa trong cuộc sống và càng ngày bạn càng có giọng hát hay cũng như có một tình bạn đẹp. Hãy ghi nhớ và chia sẻ Những câu nói hay về tình bạn tốt đẹp nhất cho cuộc sống thêm tươi đến với mọi người bạn nhé! Luôn đồng hành cùng Wikilamdep.net để được chia sẻ thật nhiều câu danh ngôn tình bạn hay và đầy ý nghĩa nhé!

Leave A Reply