Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn

0

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn gặp phải những nỗi buồn và những niềm vui, chỉ có những người bạn thực thụ mới có thể giúp chúng ta nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn trong cuộc sống. Chính vì vậy bạn hãy rèn luyện mình để có thật nhiều bạn tốt và góp mình vào xã hội cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trước tiên bạn cần phải tham khảo Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn để học hỏi và hiểu sau đó thực hiện tốt những điều này bạn sẽ thành công trong cuộc sống.

 • There is a scarcity of friendship, but not of friends.
  Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

THOMAS FULLER

 • No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
  Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

THOMAS FULLER

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 1

 • Friendships multiply joys and divide griefs.
  Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

THOMAS FULLER

 • No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.
  Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

THOMAS FULLER

 • If you have to ask how much friendship costs, you probably cannot afford it.
  Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu, có lẽ bạn không đủ sức để mua đâu.

CHRISTOPHER LEHMAN – HAUPT

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 2

 • Where there are friends, there is wealth.
  Nơi nào có bạn bè, nơi đó có của cải.

JITUS MUCCIUS PLAUTUS

 • Plant a seed of friendship; reap a bouquet of happiness.
  Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc.

LOIS L. KAUFMAN

 • Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.
  Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

CINDY LEW

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 3

 • The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?
  Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?
 • Rare as is true love, true friendship is rarer.
  Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

LA FONTAINE

 • In my friend, I find a second self.
  Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

ISABEL BURTON

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 4

 • Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.
  Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

JAMES FRANCIS BYRNES

 • “Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.
  “Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

LOUISA MAY ALCOTT

 • The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
  Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

MAHATMA GANDHI

 • Thà sống cô đơn còn hơn có bạn tồi.

TỤC NGỮ UZBEKISTAN

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 5

 • Tình bạn là muối của cuộc sống.

TỤC NGỮ LA TINH

 • We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindness there is at last one which makes the heart run over.
  Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào bồn, sẽ tới lúc có một giọt nước làm tràn bồn; như vậy trong một chuỗi những điều tốt lành, sẽ tới lúc có một điều làm trái tim chan chứa.

SAMUEL JOHNSON

 • Frue friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it be lost.
  Tình bạn chân thành giống như sức khỏe; người ta ít khi biết đến giá trị của nó cho đến khi nó bị mất đi.

CHARLES CALED COLTON

Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn 6

 • When friends’ stop being frank and useful to each other, the whole world loses some of its radiance.
  Khi bạn bè không còn thẳng thắn và hữu ích với nhau nữa thì cả thế giới như mất đi một phần ánh hào quang của nó.

ANATOLE BROYARD

 • A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.
  Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

LOUISA MAY ALCOTT

Các bạn thấy Những câu nói hay về tình bạn để nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn có thú vị không nào? hãy tham khảo và ghi nhớ một vài câu mà bạn tâm huyết nhất để làm vốn ống cho riêng mình nhé! Luôn đồng hành cùng Wikilamdep.net để được giới thiệu thêm nhiều lời hay ý đẹp khác để góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp!

Leave A Reply