Mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và CV phổ biến hiện nay

47

Mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và CV phổ biến hiện nay – Đơn xin việc chính là chiếc cầu nối để người xin việc tỏ ý mong muốn được làm việc ở cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, tiếng Anh gọi tắt là Cover Letter. Lá đơn xin việc này cũng bao gồm cả lý lịch tóm tắt cá nhân nên mới có tên gọi như vậy. Tác dụng của đơn xin việc cũng giống như lý lịch cá nhân; nhưng về nội dung, nó sẽ hỗ trợ cho lý lịch tóm tắt cá nhân.

mau don xin viec

Mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và CV phổ biến hiện nay

Tổng hợp các mẫu đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, CV phổ biến hiện nay

 1. Mẫu đơn xin việc cơ bản 1 [Download]
 2. Mẫu đơn xin việc cơ bản 2 [Download]
 3. Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh [Download]
 4. Mẫu đơn xin việc dành cho sinh viên mới ra trường [Download]
 5. Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Việt) [Download]
 6. Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh) [Download]
 7. Mẫu đơn xin việc dài hạn [Download]
 8. Mẫu CV bằng tiếng Pháp (mẫu 1) [Download]
 9. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 2) [Download]
 10. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 3) [Download]
 11. Mẫu CV bằng tiếng Anh (mẫu 4) [Download]
 12. Mẫu CV theo định dạng truyền thống cơ bản [Download]
 13. Mẫu CV dành cho sinh viên mới tốt nghiệp [Download]
 14. Mẫu CV dành cho người đã có kinh nghiệm [Download]
 15. Mẫu CV bằng tiếng Anh dành cho IT (mẫu 1) [Download]
 16. Mẫu CV bằng tiếng Anh dành cho IT (mẫu 2) [Download]
 17. Mẫu CV cho vị trí phó phòng trở lên [Download]
 18. Mẫu resume kết hợp (Mẫu 1) [Download]
 19. Mẫu resume kết hợp (Mẫu 2) [Download]
 20. Hồ Sơ Xin Việc (theo kiểu thống kê) [Download]
 21. Hồ Sơ Xin Việc – Theo kiểu Thống Kê (Tiếng Anh) [Download]
 22. Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản (công chứng tại địa phương) [Download]
 23. Mẫu sơ yếu lý lịch khoa học (dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật) [Download]
 24. Mẫu lý lịch tự thuật (CV) – mẫu phổ biến [Download]
 25. Mẫu lý lịch tự thuật (CV) dành cho người nước ngoài [Download]
 26. Sơ yếu lý lịch (Chứng tại phường xã chính quyền phường xã) [Download]
 27. 4 sai lầm chết người của một bản sơ yếu lý lịch [Download]
 28. Xử lý lỗ hổng thời gian trong sơ yếu lý lịch [Download]
 29. “Nâng cấp” bản sơ yếu lý lịch [Download]
 30. Mẹo viết đơn xin việc [Download]

Chúc các bạn lựa chọn cho mình một mẫu hồ sơ xin việc phù hợp nhất!