Author Hoàng Phương

Là sáng lập viên của Wiki Làm Đẹp, hiện Phương đang làm S.E.O chuyên nghiệp tại DMF5.com